Hình ảnh các địa danh, danh lam thắng cảnh của Xứ Lạng được phác họa tại mảng tường trống trên con đường Cửa Nam, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho thành phố. Con đường bích họa được thực hiện đã góp phần làm cho đường phố khang trang, sạch đẹp hơn, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp Xứ Lạng qua con đường bích họa

Hình ảnh các địa danh, danh lam thắng cảnh của Xứ Lạng được phác họa tại mảng tường trống trên con đường Cửa Nam, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho thành phố. Con đường bích họa được thực hiện đã góp phần làm cho đường phố khang trang, sạch đẹp hơn, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.

Xem thêm Chiêm ngưỡng cảnh đẹp Xứ Lạng qua con đường bích họa