Vẽ Tranh tường trường học – lạng sơn

Vẽ tranh tường tại trường thpt Ba sơn – Cao Lộc- lạng sơn

Tranh tường lớp học trường tphp việt bắc- tp lạng sơn

Vẽ tranh tường tại trường tiểu học Chi Lăng -tp Lạng sơn

Vẽ tranh tường trường thcs Tam thanh- tp lạng sơn

Vẽ tranh tường cổng trường thpt Việt Bắc -lạng sơn